Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Trợ Giúp cho Người Nhập Cư trong Vùng Thủ Đô Houston

Thành phố Houston và Pháp Lý Di Trú Houston  cung cấp những tin tức nhanh chóng và chính xác cho người nhập cư có giấy tờ lẫn không có giấy tờ hợp lệ trong khu vực Houston. Trang mạng này được sử dụng như một nơi cung cấp tin tức cho người nhập cư đang muốn được cư trú hợp pháp qua thể lệ nhập tịch và xin hoãn trục xuất. Tìm những tổ chức địa phương cung cấp dịch vụ pháp lý, các buổi cung cấp tin tức tài liệu, và trợ giúp tài chánh.

 

Quốc Tịch & Nhập Tịch

Quý vị đã được tối thiểu 18 tuổi chưa?

 

 

Quý vị có sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất là ba năm như một Thường Trú Nhân không?
 

Tìm hiểu về việc làm thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ

 

 

 

 

Vùng thủ đô Houston là nơi cư ngụ của khoảng 1,4 triệu cư dân ngoại quốc, hai phần ba trong số này không phải là công dân. Thành Phố Houston hết lòng hỗ trợ các cộng đồng dân di trú nơi đây, là những người góp phần vào sự đa dạng về mặt xã hội, kinh tế và dân cư tại Houston. Một cách quan trọng để giúp đỡ là bằng cách bảo đảm cho tất cả người dân Houston có được tình trạng di trú hợp pháp để họ có thể hoàn toàn tham gia vào xã hội Hoa Kỳ mà không sợ bị trục xuất.

Văn Phòng Phục Vụ Cộng Đồng Quốc Tế của Thành Phố đã hợp tác với Dịch Vụ Hợp Tác Pháp Lý Di Trú Houston để thành lập trang mạng này. Luật về di trú rất phức tạp và do đó có rất nhiều thông tin sai lạc. Những kẻ cố vấn di trú bất chính – thường được mệnh danh là “notarios” (luật sư giả mạo) – săn tìm những di dân muốn có được tình trạng di trú hợp pháp, và thường đưa đến những kết quả tai hại. Mục đích của trang này là để giúp quý vị tránh bị lường gạt về di trú.