Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather 

Xác Định Quý Vị Hội Đủ Điều Kiện để Nhập Tịch Hoa Kỳ

Bốn (4) điều kiện căn bản để trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị phải:

1. 18 tuổi trở lên.
2. Hội đủ một trong hai điều kiện (A hoặc B):

A. Đã sống tại Hoa Kỳ như một Thường Trú Nhân được năm (5) năm VÀ:

 • Quý vị đã không rời khỏi Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian quá 6 tháng. VÍ DỤ: Hector đã sống tại Hoa Kỳ được 7 năm như một Thường Trú Nhân, nhưng 3 năm về trước ông ta đã đi công tác ở Buenos Aires một thời gian dài 8 tháng. Kết quả: Khoảng thời gian đòi hỏi năm năm đó phải bắt đầu lại từ đầu kể từ ngày ông ta trở về Hoa Kỳ và ông ta phải đợi 2 năm sau mới có thể nộp đơn.
 • Quý vị phải thật sự sinh sống tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ít nhất là 30 tháng. VÍ DỤ: Maria đã là một Thường Trú Nhân được 6 năm, nhưng mỗi năm bà ta đều đi du lịch hai chuyến ở nước ngoài, mỗi chuyến dài 4 tháng. Kết quả: Bà ta chỉ thật sự sinh sống tại Hoa Kỳ 4 tháng mỗi năm, hay tổng cộng là 24 tháng. Bà phải ở đây thêm 6 tháng nữa để có thể nộp đơn.

B. Đã sinh sống như một Thường Trú Nhân được ba (3) năm VÀ:

 • Chồng hay vợ của quý vị phải là công dân Hoa Kỳ được 3 năm.
 • Quý vị đã sống chung với chồng hay vợ của quý vị trong 3 năm vừa qua.
 • Quý vị đã không rời khỏi Hoa Kỳ trong một khoảng thời hạn quá 6 tháng.
 • Quý vị đã thật sự sinh sống tại đây một thời gian tổng cộng được 18 tháng.
3. Là một người “có đạo đức”.

USCIS xác định thế nào là có đạo đức? Cơ quan này chủ yếu xem xét hồ sơ hình sự và sự trung thực của đương đơn trong quá trình duyệt xét. Một số hành vi tội phạm hay vi phạm luật lệ có thể dẫn đến việc khước từ đơn xin nhập tịch. Ví dụ như:

 • Lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hay ma túy (Driving under the influence of alcohol or drugs, DUI hay Driving while intoxicated, DWI)
 • Bạo hành gia đình
 • Dính líu đến mãi dâm
 • Gian dối để được hưởng quyền lợi di trú hoặc để trốn tránh một trong hai loại trục xuất.
 • Trốn tránh không trả tiền cấp dưỡng con cái do tòa án phán quyết.
 • Trốn tránh không hoàn tất thời gian quản chế, phóng thích, hoặc bản án trước khi nộp đơn xin nhập tịch.

Nếu quý vị đã từng bị bắt giữ hoặc kết án vì phạm tội, quý vị phải khai rõ khi điền đơn – cho dù đã được xóa bỏ trong hồ sơ của quý vị hoặc đã xảy ra trước ngày sinh nhật thứ 18 của quý vị. Quý vị cũng cần phải gửi bản sao có chứng nhận cho giấy báo cáo bị bắt giữ, phán quyết của tòa án, bản án, và những giấy tờ liên quan khác. Nếu quý vị không khai báo thành thật trong đơn xin nhập tịch hoặc trong khi được phỏng vấn, USCIS sẽ có thể khước từ duyệt xét đơn của quý vị. Những điều vi phạm này không nhất thiết ngăn chặn quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng có thể bắt buộc quý vị phải cần có một luật sư đại diện cho mình. Quý vị nên xin giúp đỡ từ một tổ chức địa phương nếu quý vị có thắc mắc gì về điều kiện đòi hỏi này.

 

4. Chứng minh trình độ kiến thức về Lịch Sử và Chính Quyền Hoa Kỳ và khả năng đọc, viết, và hiểu Anh ngữ.

Trình Độ Anh Ngữ3 trường hợp quan trọng được miễn thi Anh văn dựa vào tuổi tác và thời gian sinh sống như một Thường Trú Nhân. Quý vị không phải thi Anh Văn nếu:

 • Quý vị từ 50 tuổi trở lên và đã là Thường Trú Nhân tối thiểu được 20 năm HOẶC
 • Quý vị từ 55 tuổi trở lên và đã là Thường Trú Nhân tối thiểu được 15 năm HOẶC
 • Quý vị từ 65 tuổi trở lên và đã là Thường Trú Nhân tối thiểu được 20 năm.

Nếu quý vị không phải thi Anh văn, quý vị phải mang theo một người thông dịch khi đi phỏng vấn.

 

Kiến thức về Công Dân Giáo Dục (lịch sử & chính quyền)

Quý vị phải trả lời đúng 6 trong 10 câu hỏi của phần thi về công dân giáo dục để được chấm đậu. Quý vị sẽ có thể phải học lấy kiến thức thi từ một tập câu hỏi gồm 100 câu. Tuy nhiên, nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên và đã là Thường Trú Nhân tối thiểu được 20 năm, quý vị có thể học lấy kiến thức thi từ một tập câu hỏi chỉ gồm 20 câu đã được chọn sẵn. Nếu quý vị bị một số bệnh trạng nhất định, quý vị có thể không phải thi phần nào cả. Một chuyên viên y tế hiện có bằng hành nghề phải điền Mẫu Đơn N-648 (Medical Certification for Disability Exceptions) cho quý vị nếu quý vị tin rằng mình sẽ được chứng nhận miễn thi vì tình trạng sức khoẻ.

 
Xin xem bảng liệt kê các giấy tờ cần có
 

NALEO Education Fund Logo

 

Information provided by the NALEO Education Fund