Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Dành Cho Người Nhập Cư

 

Thành phố Houston và Dịch Vụ Hợp Tác Pháp Lý Di Trú Houston cố gắng cung cấp những tin tức nhanh chóng và chính xác cho người nhập cư – có giấy tờ lẫn không có giấy tờ hợp lệ – trong vùng Houston. Trang mạng này được sử dụng như một nơi cung cấp tin tức cho người nhập cư đang muốn được cư trú hợp pháp qua thể lệ nhập tịch và xin hoãn trục xuất. Dùng trang này để tìm những tổ chức địa phương nhận giúp đỡ về mặt pháp lý, tổ chức những buổi cung cấp tin tức tài liệu, và trợ giúp tài chánh.

 

Chúng tôi đề nghị quý vị nên bắt đầu đọc qua thông tin khái quát về các chương trình: