Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather 

Quốc Tịch

Đơn xin Quốc Tịch của quý vị sẽ được duyệt xét bởi Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (Citizenship and Immigration Services, USCIS). Đơn quý vị đệ trình sẽ giúp cho USCIS có thể duyệt qua lý lịch của quý vị và chứng minh rằng quý vị đủ điều kiện để nộp đơn. Hãy chắc chắn rằng quý vị hoàn tất những bước dưới đây:
 

  1. Điền đơn Mẫu Đơn N-400 để xin nhập tịch. Nên bảo đảm rằng tất cả các câu trả lời đầy đủ
  2. Thu thập tất cả những giấy tờ cần thiết, làm bảo sao và nộp cùng với tập đơn,
  3. Cũng xin kèm theo:
  • Hai tấm hình màu giống nhau, chụp theo tiêu chuẩn giấy thông hành. Ghi tên họ và Số Thẻ Tạm Trú của quý vị (Alien Registration Number, A# hoac 9 con so…) bằng bút chì lợt đằng sau của mỗi tấm hình.
  • Một chi phiếu hay ngân phiếu để trả lệ phí duyệt xét đơn và lấy dấu tay ($680, nhưng $595 nếu quý vị 75 tuổi trở lên). Ghi “A#” của quý vị vào mặt sau.

Nên nhớ làm bản sao các đơn đã điền. Chớ nên gửi bản chính giấy tờ cùng với đơn nộp của quý vị trừ khi có yêu cầu phải gửi bản gốc. Luôn luôn làm bản sao các giấy tờ quý vị gửi cho USCIS.

 

Cư dân Texas nên gửi tập đơn của mình về:


USCIS
P.O. Box 660060
Dallas, TX 75266

 

Nếu sử dụng Thư Hỏa Tốc hoặc dịch vụ giao thư, hãy dùng địa chỉ dưới đây:
USCIS
Attn: N-400
2501 S State Hwy 121 Business
Suite 400
Lewisville, TX 75067
 
USCIS sẽ gửi biên nhận cho quý vị qua đường bưu điện khi nhận được đơn của quý vị. Đệ đơn xin cứu xét chỉ là bước đầu của quá trình để trở thành Công Dân Hoa Kỳ. Hãy tìm hiểu thêm về những bước kế tiếp bằng cách nhấn vào nút dưới đây.

 

Câu hỏi thường gặp về Quốc Tịch
 

 

 

Để giúp quý vị sẵn sàng nộp đơn tham dự một buổi cung cấp thông tin và/hoặc liên lạc một tổ chức địa phương.